Out-of-town
dress: hedonic, dawanda
bag: huba, 
pakamera
headband & rings: H&M
martakaczmarek_02
dress: hedonic, dawanda
bag: huba, 
pakamera
headband & rings: H&M
martakaczmarek_03
blouse & skirt: NO EXCUSE, dawanda
necklace: Republika Artystyczna, pakamera
martakaczmarek_04
blouse & skirt: NO EXCUSE, dawanda
necklace: Republika Artystyczna, pakamera
martakaczmarek_05
blouse & skirt: NO EXCUSE, dawanda
necklace: Republika Artystyczna, pakamera
martakaczmarek_06
blouse & skirt: NO EXCUSE, dawanda
necklace: Republika Artystyczna, pakamera
martakaczmarek_07
blouse & skirt: NO EXCUSE, dawanda
necklace: Republika Artystyczna, pakamera
martakaczmarek_08
blouse: dawanda
skirt: Klaudia Cerkiewicz Fashion, pakamera
bracelet: H&M
martakaczmarek_09
blouse: dawanda
skirt: Klaudia Cerkiewicz Fashion, pakamera
bracelet: H&M